azyl.damian@gmail.com

azyl.biegacza

Azyl-Biegacza.pl

Miejsce dla Ciebie

Przełomowe badania zostały przeprowadzone na trans płciowych sportowcach i okazało się, że trans płciowe kobiety zachowują dwunastoprocentową przewagę nawet po dwóch latach przyjmowania hormonów celem obniżenia poziomu testosteronu. Wyniki badań naukowców sugerują, że obecne wytyczne Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mogą dawać kobietom trans płciowym „nieuczciwą przewagę” nad biologicznymi kobietami.

 

World Rugby stało się pierwszą federacją sportową, która zakazała transpłciowym kobietom rugby w kategorii kobiet, powołując się na „znaczące” zagrożenie dla bezpieczeństwa i obawy o sprawiedliwość. Jednak większość sportów nadal postępuje zgodnie z wytycznymi MKOI, które pozwalają trans kobietom na rywalizację z biologicznymi kobietami, jeśli poziom ich testosteronu pozostaje poniżej 10 nanomoli na litr, co i tak jest zawyżonym wynikiem, ponieważ u kobiet biologicznych to stężenie waha się zazwyczaj w przedziale 0,12 – 1,79 nmol/l.

 

Jednakże nowe badania oparte na wynikach testów sprawności i dokumentacji medycznej 29 transpłciowych mężczyzn i 46 transpłciowych kobiet, które rozpoczęły stosowanie hormonów potwierdzających płeć podczas pobytu w Silach Powietrznych Stanów Zjednoczonych, wydaje się kwestionować naukowe stanowisko MKOI.

 

Badania opublikowane w British Journal of Sports Medicine wykazały, że przed rozpoczęciem terapii hormonalnej kobiety trans płciowe wykonywały średnio o 31% więcej pompek i 15% więcej brzuszków w ciągu minuty niż biologiczna kobieta w wieku poniżej 30 lat w siłach powietrznych i przebiegła 1,5 mili 21% szybciej.

 

Jednak po stłumieniu testosteronu w ciągu dwóch lat(rok dłużej niż wymagają wytyczne MKOI) nadal były średnio o 12% szybsze niż kobiety biologiczne. Zachowały również 10 % przewagę w pompkach i 6% w brzuszkach.

 

Naukowcy podsumowując stwierdzili, że „może być potrzebne więcej niż 12 miesięcy tłumienia testosteronu, aby zapewnić, że kobiety transpłciowe nie będą miały nieuczciwej przewagi w zawodach sportowych na poziomie elitarnym.”

 

Poproszony o odpowiedź MKOI powiedział, że obecnie pracuję nad „ramami dla dobrowolnych wytycznych dotyczących tożsamości płciowej i cech płciowych”, dodając: „Ogólnie rzecz biorąc, dotychczasowe dyskusje potwierdziły znaczne napięcie między pojęciami sprawiedliwości i integracji, oraz chęć i potrzeba ochrony kategorii kobiet, z których wszystkie trzeba pogodzić. Ramy mają zostać opublikowane w 2021 roku.

 

Badania naukowe wykazały również korzyści płynące z przyjmowania testosteronu przez trans płciowych mężczyzn. Przed przyjęciem hormonu wykonywali o 43% mniej pompek i biegali 1,5 mili 15% wolniej niż ich męscy rówieśnicy. Jednak po roku nie było już żadnej różnicy w wykonywaniu pompek ani szybkości biegu.

Kobiety trans, a sport

31 grudnia 2020
3 szczyty boso tony riddle