azyl.damian@gmail.com

azyl.biegacza

Azyl-Biegacza.pl

Miejsce dla Ciebie

World Athletics zatwierdziła zmianę swoich przepisów dotyczących opracowywania (prototypów) butów na prośby wszystkich głównych producentów obuwia i reprezentującego ich organu branżowego, Światowej Federacji Przemysłu Artykułów Sportowych („WFSGI”).

 

Zmiana przepisu pozwoli na noszenie butów rozwojowych na zawodach międzynarodowych i zawodach sankcjonowanych przez federacje członkowskie, w których stosowane są przepisy World Athletics, przed udostępnieniem ich innym sportowcom, po zatwierdzeniu specyfikacji butów przez World Athletics. Te buty będą musiały spełniać te same specyfikacje techniczne, co wszystkie inne zatwierdzone buty.

 

Buty rozwojowe mogą być nadal noszone podczas wszystkich zawodów, w których nie obowiązują zasady World Athletics i przepisy techniczne.

 

Poprawka, zatwierdzona przez Światową Radę Lekkoatletyczną w dniu 4 grudnia, ma zastosowanie ze skutkiem natychmiastowym do zawodów sankcjonowanych przez Światowe Związki Lekkoatletyczne itp., na których obowiązują przepisy Worlds Athletics, ale nie będzie dozwolone ich noszenie podczas World Athletics Series lub Igrzysk Olimpijskich.

But może być rozwojowy tylko przez 12-miesięczny okres „rozwoju”.

 

Lista zatwierdzonych butów rozwojowych zostanie opublikowana na stronie internetowej World Athletics z datą, od której można je nosić oraz datę ważności do momentu zatwierdzenia. Do chwili obecnej istnieje lista 200 zatwierdzonych butów (z kolcami i bez) wymienionych i opublikowanych na stronie internetowej World Athletics.

 

Ostatnia lista:

https://www.worldathletics.org/download/download?filename=48be5db6-2597-4287-81c9-010a0e55d45c.pdf&urlslug=World%20Athletics%20Shoe%20Compliance%20List%20(as%20at%2012%20August%202020)

 

Ta nowa propozycja zostanie uzupełniona o system dostępności obuwia sportowego, który jest opracowywany przez grupę roboczą ds. Obuwia sportowego z przedstawicielami producentów obuwia i Światowej Federacji Przemysłu Artykułów Sportowych (WFSGI).

 

Dyrektor generalny World Athletics, Jon Ridgeon, powiedział: „Wykorzystanie zawodów do zakończenia końcowych testów obuwia rozwojowego przez producentów zawsze było ważną częścią procesu rozwoju obuwia. Ten rok był trudny zarówno dla producentów obuwia, jak i dla sportowców, ze znacznymi zakłóceniami w produkcji i ograniczonym dostępem do zawodów dla sportowców na całym świecie. Producenci obuwia zgadzają się na nasz nowy proces przedstawiania specyfikacji i jesteśmy przekonani, że ta poprawka nie wpłynie na uczciwość konkurencji”.

 

Podsumowanie uwag dotyczących nowej zasady:

 

-             „Buty rozwojowe” oznaczają buty (np. kolce lub buty szosowe), które nigdy nie były dostępne w sprzedaży, ale które producent sprzętu sportowego rozwija w celu wprowadzenia na rynek i chciałby przeprowadzić testy ze sponsorowanymi przez siebie sportowcami (którzy zgadzają się je przetestować) w kwestiach takich jak bezpieczeństwo i wydajność, zanim but będzie dostępny do zakupu.

-             Buty rozwojowe nie muszą być udostępniane do zakupu ani być w obiegu, pod warunkiem że przed pierwszym założeniem but rozwojowy spełnia następujące warunki:

  • zawodnik (lub jego przedstawiciel) musi dostarczyć specyfikację do World Athletics i, na żądanie, dostarczyć próbkę buta rozwojowego do dalszych badań, które obejmują, jeśli to konieczne, przecięcie buta oraz taki zawodnik musi podać datę pierwszych zawodów,  w których sportowiec będzie rywalizować w bucie rozwojowym;
  • należy potwierdzić datę, od której producent sportowy udostępni do zakupu ostateczną wersję obuwia rozwojowego, która nie może przypadać później niż 12 miesięcy od pierwszego noszenia obuwia rozwojowego na zawodach;
  • zawodnik (lub jego przedstawiciel) przedkłada World Athletics listę zawodów, na których sportowiec proponuje nosić obuwie rozwojowe w okresie 12 miesięcy. Zawodnik (lub jego przedstawiciel) musi powiadomić World Athletics o wszelkich zmianach na tej liście.
  • zawodnik (lub jego przedstawiciel) otrzymał wcześniejszą pisemną zgodę od World Athletics, że but rozwojowy spełnia wymagania przepisów technicznych i jest dopuszczony do użytku podczas zawodów.

 

Pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad i przepisów technicznych, wyniki osiągnięte przez sportowca w butach rozwojowych będą ważne. Po zakończeniu zawodów zawodnik musi przekazać but rozwojowy na żądanie World Athletics do dalszego zbadania, które obejmuje, jeśli to konieczne, przecięcie buta rozwojowego.

 

World Athletics będzie od czasu do czasu publikować na swojej stronie internetowej listę zatwierdzonych butów rozwojowych, podając datę, od której można je nosić, oraz datę ważności do zatwierdzenia. Nie zostaną opublikowane żadne informacje techniczne ani zastrzeżone, należące do producenta sportowego.

 

Po upływie określonej daty ważności but nie kwalifikuje się już jako but rozwojowy i nie może być używany w zawodach. But zostanie usunięty z listy zatwierdzonych po upływie terminu ważności i pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad i przepisów technicznych, wyniki osiągnięte przez sportowca noszącego but rozwojowy pozostaną ważne.

 

Zgodnie z przepisami i regulacjami, World Athletics zastrzega sobie prawo do zaklasyfikowania wyniku jako „Niecertyfikowany” („UNC TR5.5”) lub uznania występu zawodnika za nieważny z powodu niezgodności butów z przepisami technicznymi.

World Athletics, a buty

21 grudnia 2020