azyl.damian@gmail.com

azyl.biegacza

Azyl-Biegacza.pl

Miejsce dla Ciebie

We wszystkich dyscyplinach sportowych wielkie znaczenie ma umiejętność trzymania tempa, szybkości lub rytmu ruchów. Jednak w dyscyplinach wytrzymałościowych trzeba się przygotować do wyczuwania prędkości poruszania się. Wyczucie to pojawia się w postaci rytmicznej impulsacji proprioreceptorów mięśni i ścięgien, co powoduje powstanie odruchu warunkowego na upływ czasu. Profesjonaliści często potrafią określić czas pokonywania przez siebie danego odcinka z dokładnością do 1 sekundy.

 

Ważne jest dla sportowca nauczyć się regulować prędkość poruszania się podczas biegu, aby racjonalnie rozkładać swoje siły. Zgodnie z badaniami na krótkich dystansach najlepszym rozkładem sił podczas wysiłku jest następujący procentowy rozkład czasów na równych odcinkach krótkiego dystansu: 12-25-25-24.

 

Z kolei podczas biegów średnich i długich najlepsze czasy osiąga się biegnąc w równym tempie. Przykładowo, jeżeli biegacz osiągnął czas 15 minut na 5 kilometrów, a czas poszczególnych kilometrów wynosił: 2:50, 2:55, 3:00 i 3:10 to średnie odchylenie od prędkości przeciętnej wyniosło około 3,3 %. Zgodnie z badaniami w przypadku równomiernego tempa ten biegacz mógłby pokonać dystans 5 kilometrów w czasie o 1,5 lub nawet 13 % szybciej.

 

W związku z badaniami na wielu sportowcach okazuję się jak ważna jest umiejętność szybkiego i efektywnego przystosowania się biegacza do aktualnych możliwości w każdym momencie biegu.

 

Przystosowujcie się ciągłym, systematycznym treningiem :)

Wytrzymałość a badania

17 listopada 2020
bieganie w czasie pandemii statystyki